"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

WYDARZENIA

W ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych uczniowie naszej szkoły mieli okazję zwiedzić i zapoznać się z pracą Drukarni Dziennika Zachodniego w Sosnowcu.
(październik 2017r.)

Wizyta w Drukarni Dziennika Zachodniego w Sosnowcu