"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Czytanie narodowe

  

W dniu 5 września w naszej szkole poprzez radiowęzeł były czytane fragmenty „Wesela” Wyspiańskiego. Odbyło się to w ramach Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Szkolna serdeczne zaprasza