"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

KONKURS NT. UZALEŻNIEŃ ALKOHOLIZMEM

Szkolny konkurs na temat profilaktyki uzależnienia alkoholizmem.
Termin przyjmowania prac do 31.05.2017
Format prac A4
 
Prace należy składać do 31.05.2017 do Pani Ania z biblioteki