"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Wojewódzki Konkurs na okładkę "W pustyni i w puszczy"

 

UWAGA KONKURS PRZEDŁUŻONY DO DO 17.05.2017

 

Wojewódzki konkurs plastyczny

dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

na okładkę książki Henryka Sienkiewicza

“W pustyni i w puszczy”

dla województwa śląskiegoCele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni plastycznej młodzieży niepełnosprawnej,
- popularyzacja i prezentacja różnych technik plastycznych,
- promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich twórczości,
- rozbudzanie talentów i kreatywności uczestników konkursu,

Warunki uczestnictwa:
W konkursie może brać udział młodzież z gimnazjum i szkół zawodowych – uczniowie szkół specjalnych, integracyjnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w wieku od 16 do 24 lat.

Format pracy: kartka A4.

Technika pracy: prace płaskie w technice: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka, wydrapywanka, collage itp. Prosimy, aby nie wysyłać prac wykonanych z produktów spożywczych.

Jeden uczestnik konkursu może przysłać tylko jedną pracę.

Temat pracy konkursowej: Okładka książki Henryka Sienkiewicza “W pustyni i w puszczy”.

Opis prac: praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (na odwrocie pracy) oraz zgodę (załącznik) naklejone z tyłu pracy.

Prace które nie spełniają wyżej wymienionych warunków nie będą oceniane przez jury.

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora.


Termin i miejsce składania i nadsyłania prac:
Prace należy wysyłać do dnia 28kwietnia 2017 roku na adres:Zespół Szkół Specjalnych,

41-600 Świętochłowice,

ul. Szkolna 13

z dopiskiem: konkurs

Ocena prac i nagrody:
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej.