"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Międzynarodowy Konkurs "Wszystko na większą chwałę Bożą"

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym organizowanymprzez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy.

Hasło konkursu: „Wszystko na większą chwałę Bożą" jako nadrzędna dewiza i duchowy fundament życia bł. Bolesławy w dążeniu do świętości.

1. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo.

I etap w naszej szkole

II etap Międzynarodowy

2. Technika wykonania pracy: farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki, wydzieranka, witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa).

Prace wykonane innymi technikami zostaną wyłączone z konkursu. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

3. Format pracy:

- A4 w orientacji poziomej lub pionowej, prace w innych formatach nie będą klasyfikowane.

Praca nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą, nie może być wykonana na szkle. Prac nie należy oprawiać ani podklejać.

4. Termin składania prac 15.02.2017

5. Prace należy składać do pani Ani z biblioteki.