"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Broszura "Dobra Szkoła"

Broszura " Dobra Szkoła" do pobrania na stronie

 http://reformaedukacji.men.gov.pl/ i następnie kliknąć w okienko "do pobrania"