"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Skrzynka dla rodziców i uczniów

Wszelkie pytania, uwagi lub sugestie i propozycje dotyczące działalności szkoły prosimy kierować pod adres mailowy: berrr69@tlen.pl